Fêrbûyî

Rûtîna baxçeyê zarokan

Rûtîna pêşwaziyê

8: 40-8: 55 - Di rûtîn de rûnişkandin

</s></s>

8: 55- 9:05 - Dema xalîçeyê

</s></s>

9: 05- 11:20 - Fêrbûna bi lîstikê

</s></s>

11: 20- 11:25 - Wextê xwe sererast bikin

</s></s>

11: 25- 11:40 - Çîrok, stran û dema malê


12: 10- 12:25 - Di rûtîn de rûnişkandin


12: 25- 12:35 - Dema xalîçeyê

</s></s>

12: 35-14: 50 - Bi lîstikê fêrbûn

</s></s>

14: 50- 14:55 - Wextê xwe sererast bikin

</s></s>

14: 55- 15:10 - Çîrok, stran û dema malê

8.40 - 9.00 - Rûniştin û tomarkirin

</s></s>

9.00 - 9.25 - Fonîk

</s></s>

9.25 - 11.25 - Fêrbûna bi lîstikê

</s></s>

11.25 - 11.30 - Dema xwe rast bike

</s></s>

11.30 - 11.45 - Dema çîrokê û amadekirina nîvro

</s></s>

11.45 - 13.00 - Dema nîvro

</s></s>

13.00 - 13.20 - Matematîk

</s></s>

13.20 - 14.25 - Fêrbûna bi lîstikê

</s></s>

14.25 - 14.30 - Wextê xwe sererast bikin

</s></s>

14.35 - 15.00 - Dema çîrokê û amadebûna ji bo malê

</s></s>

15.00 - Dema malê

</s></s>

</s></s>